Nominacja do nagrody „Firma Roku 2019” Dodano: 2019-03-05

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckiego Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zostaliśmy nominowani do tytułu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019” oraz „Firma Roku 2019„. Nominacja ta jest przyznawana podmiotom, które są filarami rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, których doceniono zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej.

W związku z faktem iż rok 2019 jest rokiem wyjątkowym, mija dokładnie 30 lat, kiedy to w roku 1989 zainicjowano kluczowe zmiany gospodarcze oraz 15 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Ten czas wymaga podsumowania sukcesów polskiej przedsiębiorczości, dlatego  Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckiego Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zaplanowali uczczenie wspaniałego jubileuszu organizując „Wielką Galę 30-tu lat Wolności Polskiej Przedsiębiorczości”, w czasie której wręczone zostaną nagrody i statuetki. Tytuł „Firma Roku 2019” oraz „Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2019” zostaną przyznane tym, którzy osiągnęli sukces dzięki uczciwości i rzetelności biznesowej.

Wśród nagrodzonych firm, będą te, które w ostatnich latach należą do najlepszych przedsiębiorstw w Polsce.

Serdecznie zapraszamy.